Researchers

 

Guillaume Brochard

gbrochar@uci.edu

Pengfei  Liu

pengfl8@uci.edu

Javier Nicolau

javier.hn@uci.edu

Xishuo Wei

xishuow@uci.edu

mesh Kuley*

 

Students

 

Wenhao Wang

wenhaw4@uci.edu

Ethan Green

ethanmg@uci.edu

Kevin Gill

kevinsg@uci.edu

Fukun Yunu>

fyun@uci.edu

 

 

Faculty Assistant

Jan Strudwick

jstrudwi@uci.edu